අභවප්‍රාප්ත ඇමති තොණ්ඩමන්ගේ දේහයට අතරමග දී පුෂ්ප උපහාර

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා හැටන්

අභවප්‍රාප්ත ලංකා කම්කරු කොංග්‍රස් නායක හා ප්‍රජා සවි බල ගැන්විම් වතු යටිතල පහස්කම් ඇමති ආරුමුගන් තොණ්ඩමන් මහතාගේ දේහයට කදුරට ජනතා පෙරමුණේ නිර්මාතෘ දිවංගත පි.චන්ද්‍රසේකරන් මහතාගේ දියණිය ඇතුළු පිරිසක් තලවාකැලේදි පුෂ්ප උපහාර දැක්විම සිදු කරන ලදි.

රම්බට සිට නුවරඑළිය හරහා ආරුමුගන් තොණ්ඩමන් මහතාගේ දේහය 30වන දින කොටගල ලංකා කම්කරු කොංග්‍රස් මුලස්ථානය වෙත රැගෙන එන අවස්ථාවේදි කදුරට ජනතා පෙරමුණේ නිරිමාතෘ මෙන්ම හිටපු ඇමතිවරයකුවු පි. චන්ද්‍රෙස්කරන් මහතාගේ දියණිය වන අනුෂා චන්ද්‍රෙස්කරන් මහත්මිය ඇතුළු පිරිස මෙසේ පුෂ්පඋපහාර දැක්විම සිදු කරන ලදි.

අනුෂා චන්ද්‍රෙස්කරන් මහත්මිය මෙවර පාර්ලීමේන්තු මැතිවරණය සදහා නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයෙන් ස්වාධිනව තරග කිරිමටද පියවර ගෙන ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *