සතියකට පෙර අනාවැකිය //කොරෝනා වෛරසයට ගුවන් තොටුපල ශක්තිමත් ද??

අප වෙබ් අඩවිය වාර්තා කල පරිදි ගුවන් තොටුපලේ කොරෝනා වෛරසය මෙරටට පැමිණීම වැලකීමට යොදා ඇති යාන්ත්‍රනය ශක්තිමත් නොවන බව මීට සති දෙකකට එනම් මාර්තු මස තුන්වන දින අපගේ සටහන බලන්න පෙර කරන ලද අනතුරු ඇගයීම අද සක්සුදක් සේ පැහැදිලි වී ඇත මේ එම පුවත නැවත විකාශය කිරීමකි

“කොරෝනා” රට තුළට පැමිණෙන ගුවන් තොටුපලේ වැට කඩුළු ශක්තිමත් ද??

ලෝකයේ රටවල් රැසක් ආක්‍රමණය කරමින් සීග්‍රයෙන් පැතිර යන කොරෝනා වෛරසය නිසා එහි අවධානම තවදුරත් වර්ධනය වීම නිසා රටක් ලෙස මෙරට ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ග සහීමට පත්විය හැකිද ??? මුහුදෙන් වටවූ දුපතක් වන ශ්‍රී ලංකාව තුලට කොරෝනා වෛරසය පැමිණීමට ඇති මාර්ග දෙක වන්නේ ගුවන් තොටුපල සහ වාරයයි සාමාන්යෙන් වාරයක් තුලින් කොරෝනා වයිරසය පැමිණීමට වැඩ ගුවන් තොටුපල තුලින් වෛරසය පැමිණීමේ අවධානම වැඩිය අපේ ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපල ඒ සදහා සුදානම් ද ??

වෛරසය චීනයේ ආරම්භ වීමත් සමග අපේ ගුවන් තොටුපල ඒ සදහා වහා ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලදී එහෙත් වර්තමානය වනවිට එම ක්‍රියා මාර්ග ගැනීම නිසි පරිදි සිදු වනවාද ?? වෛරසය පැමිණෙතැයි අපේක්ෂාවෙන් මුල් දින වලදී තිබුණු අවධානම නිසා ගුවන් තොටුපල කාර්යමණ්ඩලය සහ සෞඛ්‍ය අංශ විසින් පියවර රැසක් ගෙන තිබුණි. වර්තමානය වන විට අදාල පරීක්ෂණ කටයුතු සදහා සෞඛ්‍ය අංශ නිලධාරීන් සහ හමුදා නිලධාරීන් කටයුතු කරන අතර ඔවුන්ට තිබෙන පහසුකම් කොරෝනා වැනි දරුණු වෛරසයක් රටට පැමිණීම නැවතීමට ප්‍රමාණවත් ද යන්න පසු විපරමක් කිරීම බලධාරීන් කල යුතුමය .

ගුවන් තොටුපලේ සේවකයින් මුල් කාලයේ අදාල මුඛ ආවරණ පැලදීම කලද වර්තමානයේ එය උදාසීන මට්ටමක ඇත ගුවන් තොටුපල සේවකයන්ට ලබාදෙන එම මුඛ ආවරණ වෛරසයෙන් බේරීමට ප්‍රමාණවත් මටටමක තිබේදැයි ගැටලුවකි.අවධානම වෙනුවට සුදානම අවශ්‍ය නිසා ගුවන් තොටුපලේ සියලු කාර්ය මණ්ඩල දැනුවත් කර අදාල ආරක්‍ෂිත උපක්‍රම තදුරටත් ශක්තිමත් කිරීම වහාම සිදුකල යුතු බව කිව යුතුමය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *