අධ්‍යාපන සමුපකාර නිලවරණයේ මිනුවන්ගොඩ අධ්‍යාපන කලාපයේ ජයග්‍රහණයත් පොහොට්ටුවට හිමි වේ

අධ්‍යාපන සමුපකාර නිලවරණයේ මිනුවන්ගොඩ අධ්‍යාපන කලාපයේ ජයග්‍රහණයත් පොහොට්ටුවට හිමි වේ

අධ්‍යාපන සමුපකාර නිලවරණයේ මිනුවන්ගොඩ අධ්‍යාපන කලාපයේ ජයග්‍රහණයත් පොහොට්ටුවට හිමි වේ පොහොට්ටු කණ්ඩායමට චන්ද 429 ලැබී ඇති අතර ජවිපෙ කණ්ඩායමට ලැබී ඇත්තේ චන්ද 282 කි මෙම නිලවරණයේදී ජවිපෙ කණ්ඩායම එජාපය සමග එක්ව තරග කිරීම විශේෂත්වයකි මෙම නිලවරණය පැවැත්වුනේ මිනුවන්ගොඩ ජනාදිපති විද්‍යාලයේදීය නිලවරණය පැවැත්වෙන කාලය තුල ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා එම ස්ථානයේ රැදී සිටිමින් තම කණ්ඩායම දිරිමත් කරනු දක්නට ලැබිණි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *