අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ වරදින් දඬුවම් විඳින්නේ සැපයුම්කරුවන්

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ වරදින් දඬුවම් විඳින්නේ සැපයුම්කරුවන්

අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය ඇතැම් නිලධාරීන් වගකීම් විරහිතව ක්‍රියා කිරීම හේතුවෙන් එම අමාත්‍යංශයට සැපයුම් සිදු කරන බාහිර පුද්ගලයින්ට දඬුවම් විඳීමට සිදු වීමේ තත්ත්වයක් මතුව තිබේ. 2018 වසරේ සමස්ත ලංකා ක්‍රීඩා තරගාවලියට ප්‍රවාහන පහසුකම් සැපයූ පෞද්ගලික ආයතනයකට මෙතෙක් ඒ සඳහා අදාළ ගෙවීම් සිදුකර නොමැත.

පුවත්පත් දැන්වීමකට අනුව ඇල්පා ට්‍රාන්ස්පෝට් ආයතනය 2018 වසරේ මෙම කීඩා උලෙළ සඳහා ප්‍රවාහන පහසුකම් සැපයීමට ඉදිරිපත් කර ටෙන්ඩරයට අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ අනුමැතිය බාදී තිබේ. ඒ අනුව අදාළ ආයතනය ප්‍රවාහන පහසුකම් සැපයුවද ඒ සඳහා ගෙවිය යුතු රුපියල් 11 64 628 ක මුදල එහි හිමිකරු නිහාල් චන්ද්‍රසිරි මහතාට මෙතෙක් ගෙවා නොමැත. අදාළ සේවාව ලබාගත් බවත් සැපයුම්කරුවන් කිසිදු ගැටලුවක් නොමැති බවද අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය අවස්ථා කිහිපයකම මෙම ආයතනයට ලිඛිතව දැනුම් දී ඇත.

එහෙත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය සිදු කර නොමැති බව දන්වමින් මෙම ගෙවීම නතර කර තිබීම කනගාටුවට කරුණකි. මේ පිළිබඳ සොයා බැලීමට අමාත්‍යංශ කමිටුවක්ද පත් කෙරුණු අතර එයින් ද නිර්දේශ කර ඇත්තේ ගෙවීම් සිදු කරන ලෙසටය. කෙසේ වුවද ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය නිවැරදිව සිදු වී නොමැති බව දන්වමින් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ කිසිදු නිලධාරියෙකු මෙහි වගකීම බාර නොගන්නා තත්ත්වයක් මතුව තිබේ.

වරද නිවැරදි කිරීම වත්මන් බලධාරීන්ගේ වගකීමක් වත්මන් රජයේ අවධානය මේ සඳහා යොමු වනු ඇති බවටයි අපි විශ්වාස කරන්නේ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *