අද රාත්‍රී අර්ධ චන්ද්‍ර ග්‍රහණයක්

මෙම වසරේ අවසාන අර්ධ චන්ද්‍ර ග්‍රහණයක අද දැකබලා ගත හැකි බව මහාචාර්ය චන්දන ජයරත්න මහතා ප්‍රකාශ කරයි. මෙම අවසාන අර්ධ චන්ද්‍ර ග්‍රහණය අද රාත්‍රී 9.20 සිට හෙට අ¿යම 2.21 තෙක් දැක බලා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා වාසීන්ට හැකියාව ලැබෙන බව කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ තාරකා හා අභ්‍යවකාශ විද්‍යා අංශය පෙන්වා දෙයි.
සූර්යයාත් චන්ද්‍රයාත් පෘථීවියත් එකම සරල රේඛාවක පිහිටීම නිසා පෘථීවියේ සෙවනැල්ල චන්ද්‍රයා මතට පතිත වීමෙන් චන්ද්‍ර ග්‍රහණ ඇතිවේ.

අද රාත්‍රී අර්ධ චන්ද්‍ර ග්‍රහණයක්
අද රාත්‍රී අර්ධ චන්ද්‍ර ග්‍රහණයක්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *