අද මේ රට පාළනය කරන්නේ අලි කොටි සීනු තුන් හවුල මේ රට විනාශ කරලා ඉවරයි–මගේ තාත්තා 88-89 භිෂණ කාලේ තරුණ තරුණියන් සිය ගණනක් ජීවිත ගලවා ගත්තා

අද මේ රට පාළනය කරන්නේ අලි කොටි සීනු තුන් හවුල මේ රට විනාශ කරලා ඉවරයි–මගේ තාත්තා 88-89 භිෂණ කාලේ තරුණ තරුණියන් සිය ගණනක් ජීවිත ගලවා ගත්තා

ගම්පහ දිස්ත්‍රික් නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා: එසේ සදහන් කලේ මිනුවන්ගොඩ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණු තරුණ බල මණ්ඩල සමුළුවට එක්වෙමින්ය

මේ බිම තරුණ තරුණියන්ට අලුත් තැනක් නෙමෙයි. මේ භූමිය තරුණ තරුණියන් සිය ගනණක් ජීවත ගලවා ගත්ත බිමක්. මගේ තාත්තා 88-89 භිෂණ කාලේ තරුණ තරුණියන් සිය ගණනක් ජීවිත ගලවා ගත්තා.ඹවුන්ව මේ ගෙදර නවතාගෙන ආරක්ෂා කලා. තාත්තත් එක්ක මමත් උදේ පාන්දර 2-3 ඉදලා ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ පොලීසි ගානේ ගියා කලින් දවසේ උස්සපු තරුණ තරුණියන් බේරගෙන ආවා. ඔවුන් එක්ක පානුයි පරිප්පුයි කමින් ඔවුන්ව මෙතන තියාගෙන රැක්කා. එහෙම බිමක් මේක.

අද මේ රට පාළනය කරන්නේ අලි කොටි සීනු තුන් හවුල මේ රට විනාශ කරලා ඉවරයි. දැන් මේ ව්‍යවස්ථාව ගේන්න හදන්නේ කොටි උවමනාවට. ඒකට සීනුවත් උඩ ගෙඩි දෙනවා. මේ කුමන්ත්‍රණය පරාජය නොකළොත් මේ රට අපට අහිමි වෙනවා. ඒ නිසා මේ රට බේරා ගැනීම සදහා මෙරට තරුණ පරපුර පෙරට ආ යුතුමයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *