අද පාර්ලිමේන්තුව දි බහුතරය පෙන්වනවා..- හිටපු අගමැති රනිල් වික‍්‍රමසිංහ

අද පාර්ලිමේන්තුව දි බහුතරය පෙන්වනවා..- හිටපු අගමැති රනිල් වික‍්‍රමසිංහ

පාර්ලිමේන්තුව අද දිනයේදි නැවත රැස්වන බව හිටපු අගමැති රනිල් වික‍්‍රමසිංහ මහතා පවසයි.

තමන් හෙට දිනයේදී පාර්ලිමේන්තු බහුතරය පෙන්වීමට සූදානම් බවද ඔහු සදහන් කරයි.

වික‍්‍රමසිංහ මහතා මේ බව කියා සිටියේ අරලිය ගහ මන්දිරයේදි මාධ්‍ය අමතමිනි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *