අද දිනට පමණක් 134යි..ආසාදිතයන් ගණන 1453 දක්වා ඉහළ යයි.

අද දිනට පමණක් 134යි..ආසාදිතයන් ගණන 1453 දක්වා ඉහළ යයි.

තවත් 81 දෙනකුට කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බව තහවුරු වී තිබේ.

ඉන් 53 දෙනෙකු කුවේට් සිට මෙරටට පැමිණ නිරෝධායනයට යොමුකර සිටි අයයි.

ඉතිරි 28 දෙනා නාවික හමුදාවේ සෙබලුන්ය.

ඒ අනුව අද දවසට මෙරටින් කොරෝනා ආසාදිතයන් 134 ක් වාර්තා වී ඇත.

ඔවුන් ද සමඟ මෙරට කොරෝනා ආසාදිතයන් ගණන 1453 දක්වා ඉහළ යයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *