අදත් මහා අනතුරක් —- මියගිය ගණන හයට නගි— විසි දෙනෙකු පමණ බරපතල තුවාල ලබයි

අදත් මහා අනතුරක් —- මියගිය ගණන හයට නගි— විසි දෙනෙකු පමණ බරපතල තුවාල ලබයි

පුත්තලම – කොළඹ මාර්ගයේ මදුරන්කුලම ප්‍රදේශයේදී යාපනයේ සිට කොළඹ දක්වා ගමන්ගත් බස් රථයක් පෙරලීමෙන් තිදෙනෙකු මියගොස් විසි දෙනෙකු පමණ බරපතල් තුවාල සිදුවී ඇත ඉදිරියෙන් ගමන්ගත් ත්‍රීරෝද රථයකට ඉස්සර කිරීමට යාමේදී මෙම අනතුර සිදුවී ඇති බව පොලිසිය කියයි .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *