අතුරුගිරියේ සුපිරි වෙළඳසැලක් කොල්ල කයි

අතුරුගිරිය ප්‍රදේශයේ සුපිරි වෙළඳ සැලකට රාත්‍රියේ යතුරු පැදියකින් පැමිණි පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු එහි සේවකයන් බිය ගන්වා රුපියල් ලක්‍ෂ එකහමාරක් සහ දුම් වැටි තොගයක් රැගෙන පලා ගොස් තිබෙනවා. සම්පුර්ණයෙන් මුහුණු අවරණය කරන ලද හිස් වැසුම් පලදී මෙම පුද්ගලයන් කදු දෙකක් ද රැගෙන අංක තහඩු අවරණය කල යතුරු පැදියකින් පැමිණ ඇති බවයි පොලිසිය සඳහන් කළේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *