අඩි 14ක් දිග ගැට කිඹුලෙකු ගිං ගග මෝය කටින් හමුවෙයි!!

ගිංතොට මෝය කටේ සිටියදි හමුවු ගැට කිඹුලා  සිය  ප්‍රජනන අවශ්‍යතාවයන් සදහා  මුහුදු හරහා සංක්‍රමනය වන්නට ඇති බැව් හික්කඩුව ජාතික උද්‍යානයේ භාරකරු උත්පල දාරංග මහතා පවසයි.

 මෙකි ගැට කිඹුලා දිගින් අඩි 14ක් හා අගල් 03කින් යුත් විශාල ගැට කිඹුලකු බව සදහන් කළ උත්පල දාරංග මහතා මෙම සතා බුන්දල ජාතික උද්‍යානයට මුදාහැරිමට රැගෙන ගිය බව සදහන් කළේය. ගැට කිඹුලා ගංගාවකින් මෝය කට වෙත පැමිණි මුහුදු හරහා තවත් මෝය කටක් වෙත  සංක්‍රමන්‍ය වන බවත් වසරේ කාලයකට මෙය සිදුවන බවද හෙතෙම පවසයි

 මේ පිළිබද අදහස් දක්වමින්  උත්පල දාරංග මහතා මෙසේද කිවේය.

 ගැට කිඹුලා මුහුදු සමග සම්බන්ද වෙලා තමයි  නිතරම ඉන්නේ.මෙක සාමාන්‍ය දෙයක්.  ගැට කිඹුලන් ප්‍රජනන අවශ්‍යතාවයන් සදහා විටින් විට මුහුද හරහා ගමන් කරණවා. ඇත්තටම මේ සතා ඉවත් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. නමුත් ජනතාවගේ මැදිහත් විම නිසා සතාගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් බුන්දල ජාතික උද්‍යානයට රැගෙන ගියා. මේ සතා ගිංගගේ තමයි ඉන්න ඇත්තේ. මිනිසුන් දැල් දමා සතා අල්ලා තිබුනා. විශාල වර්ගයේ කිඹුලුන් සංක්‍රමනය වන්නේ ආහාර අවශ්‍යතාවයට වඩා ප්‍රජනන අවශ්‍යතාවයන් සදහා බව තමයි නිරික්ෂණවල දි දැකගතහැකිවෙලා තියෙන්නේ  යැයිද හික්කඩුව ජාතික උද්‍යානයේ භාරකරු උත්පල දාරංග මහතා වැඩිදුරටත් සදහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *