අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ පොහොට්ටුවේ සාමාජිකත්වය ලබා ගනී

තවත් මන්ත්‍රී පිරිසක් පොහොට්ටුවේ සාමාජිකත්වය ලබා ගනී

අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ සාමාජිකත්වය ලබා ගෙන තිබේ.කොළඹ විජේරාම මාවතේ පිහිටි නිල නිවසේ දී මෙලෙස පොදුජන පෙරමුණේ සාමාජිකත්වය ගෙන ඇත. ඒ සමග මෙතෙක් කලක් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ප්‍රමුඛ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය නියෝජනය කල මන්ත්‍රීවරුන් ද පොදුජන පෙරමුණේ සාමාජිකත්වය ලබාගත් බවට වාර්තා වෙයි.

මෙතෙක් කලක් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ප්‍රධාන අනුශාශක වශයෙන් කටයුතු කල මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා දෙවරක් ජනාධිපති දුරය සදහා ඉදිරිපත් වුයේ එම පක්ෂයෙනි පසුගිය සමයේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ඇතිවූ අර්බුධයන් සමග ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ බිහි වන අතර එම පක්ෂයෙන් පසුගිය පළාත් පාලන මැතිවරණයට නායකත්වය ලබාදෙන මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා රටේ වැඩිම පළාත් පාලන ආයතන ප්‍රමාණයක බලය ලබාගැනීමට සමත් වන ලදී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *