අගමැති තේරීම් කාරක සභාවට කැඳවයි

ආරක්‍ෂක රාජ්‍ය ඇමැති සහ නීතිය හා සාමය හිටපු ඇමැතිවරුනුත් ගෙන්වයි – පාස්කු ප‍්‍රහාරය පිළිබඳ සොයා බැලීමට පත්කළ විශේෂ කාරක සභාව හමුවේ සාක්කි දීම සඳහා අගමැති රනිල් වික‍්‍රමසිංහ මහතාද කැඳවීමට එම කාරක සභාව තීරණය කර ඇත.

ඊට අමතරව ආරක්ෂක රාජ්‍ය ඇමැති රුවන් විජයවර්ධන, නීතිය හා සාමය ඇමැති ධුර දැරූ සාගල රත්නායක සහ රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර යන මහත්වරුන්ද කමිටුව හමුවේ සාක්‍ෂි ලබා ගැනීම සඳහා කැඳවීමට තීරණය කර තිබේ.

සාක්කි ලැයිස්තුවේ අවසන් සාක්කිකරුවන් ලෙස මොවුන් නම් කර තිබේ. කෙසේ වෙතත් සාක්කි ලැයිස්තුවේ අනුපිළිවෙළට සාක්කිකරුවන් කැඳවීම සිදු නොකර අවශ්‍ය පරිදි සාක්කිකරුවන් තෝරාගෙන කැඳවීමටත් විශේෂ කාරක සභාව තීරණය කර ඇත.

කාරක සභාව හමුවේ සාක්කි දීමට අගමැති රනිල් වික‍්‍රමසිංහ මහතා මේවනවිටත් කැමැත්ත පළකර ඇතැයිද කාරක සභාවේ ප‍්‍රකාශකයෙක් ‘දිවයින’ට පැවැසීය. යහපතක් වීමට නම් ඊට අමතරව ආරක්ෂක රාජ්‍ය ඇමැති රුවන් විජයවර්ධන, නීතිය හා සාමය ඇමැති ධුර දැරූ සාගල රත්නායක සහ රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර යන මහත්වරුන්ද කමිටුව හමුවේ සාක්‍ෂි ලබා ගැනීම සඳහා කැඳවීමට තීරණය කර තිබේ.

සාක්කි ලැයිස්තුවේ අවසන් සාක්කිකරුවන් ලෙස මොවුන් නම් කර තිබේ. කෙසේ වෙතත් සාක්කි ලැයිස්තුවේ අනුපිළිවෙළට සාක්කිකරුවන් කැඳවීම සිදු නොකර අවශ්‍ය පරිදි සාක්කිකරුවන් තෝරාගෙන කැඳවීමටත් විශේෂ කාරක සභාව තීරණය කර ඇත.

කාරක සභාව හමුවේ සාක්කි දීමට අගමැති රනිල් වික‍්‍රමසිංහ මහතා මේවනවිටත් කැමැත්ත පළකර ඇතැයිද කාරක සභාවේ ප‍්‍රකාශකයෙක් පැවැසීය.

උපුටා ගැනිම-දිවයින

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *