අගමැති කිරිමේ අවස්ථාව මැතිවරණය තුලින් ජනතාවට හිමි වනවා—ගෝඨාභය රාජපක්ෂ

අගමැති කිරිමේ අවස්ථාව මැතිවරණය තුලින් ජනතාවට හිමි වනවා—ගෝඨාභය රාජපක්ෂ

තුනෙන් දෙකක බහුතර බලයක් සහිතව මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අගමැතිධුරයට පත් කරන ලෙස හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටියි.

හිටපු ආරක්ෂක ලේකම්වරයා මේ බව සඳහන් කළේ අද (10) කළුතරදී පැවැති එළිය සම්මන්ත්‍රණ මාලාවේ තවත් සම්මන්ත්‍රණයකට එක්වෙමින්.

මහමැතිවරණයෙදි ජනතාවගේ ඡන්දයෙන් තුනෙන් දෙකක බහුතර බලය සමඟ මහින්ද රාජපක්ෂ අගමැති තුමාව නැවතත් අගමැති කිරිමේ අවස්ථාව මැතිවරණය තුලින් ජනතාවට හිමි වන අතර එමඟන් ස්ථාවර රජයක් පත් කර ගැනීමටද හැකි බව ඒ මහතා වැඩි දුරටත් පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *