අගමැතිවරයකු ලෙස අරලියගහ මැදුරේ සිටීමට රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාටසදාචාරාත්මක නීතිමය අයිතියක් නෑ

අගමැතිවරයකු ලෙස අරලියගහ මැදුරේ සිටීමට රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාටසදාචාරාත්මක නීතිමය අයිතියක් නෑ

අගමැතිවරයකු ලෙස අරලියගහ මන්දිරයේ රැඳී සිටීමට රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට සදාචාරාත්මක හෝ නීතිමය අයිතියක් නොමැති බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර කුමාර දිසානායක මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී ඊයේ (29) පැවැසීය.

රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අරලියගහ මැදුරෙන් වහාම ඉවත්විය යුතු බව ද හෙතෙම පැවැසීය. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පෙරේදා (28) දිනයෙත් සිය පක්ෂයේ රැස්වීමක් අරලියගහ මන්දිරයේ පවත්වා ඇති බව පැවැසූ දිසානායක මහතා එම රැස්වීම්වලට රජයේ මුදල් භාවිත කිරීම මුදල් අවභාවිතයක් බවත්, කෑම බීම්වලට අනුග්‍රහ ලැබුණත් ලයිට් බිල් වතුර බිල් ගෙවන්නේ රජයෙන් නොවේදැයි ප්‍රශ්න කෙළේය.

මහින්ද රාජපක්ෂ අගමැතිවරයාගේ වැය ශීර්ෂය කපා හරින්න යැයි එක්සත් ජාතික පක්ෂය ගෙන එන යෝජනාව සද්භාවයෙන් ඉදිරිපත් කරන්නේ නම් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අරලියගහ මන්දිරයෙන් ඉවත් විය යුතු බවද දිසානායක මහතා පැවැසීය.

අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ වැය ශීර්ෂය කපා හැරිය යුතු බවට එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රවි කරුණානායක මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව පිළිබඳ අදහස් දක්වමින් අනුර කුමාර මහතා එසේ පැවැසීය.

අරලියගහ මැදුර එක් එක් අයට කුලියට ලබාදෙන හෝටලයක් දැයි අනුර කුමාර මහතා මෙහිදී ප්‍රශ්න කළේය.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා (එ.ජා.ප)

අරලියගහ මැදුරේ ලයිට්බිල්, වතුරබිල් අපි දරනවා. කෑම වියදම් දරනවා. අනුර කුමාර මහතාට අවශ්‍ය නම් අපි කුලියට දෙන්න සූදානම් යැයි විවාදයට එක් වූ කිරිඇල්ල මහතා පැවැසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *