අගමැතිට සුභ පතන්න විශාල පිරිසක් පාර්ලිමේන්තුවට එයි.

පාර්ලිමේන්තු දිවියට හතලිස් වසරක් පිරීම නිමිත්තෙන් පැවැත්වෙන පාර්ලිමේන්තුවේ විශේෂ සභා රැස්වීමට සහභාගී වීමට අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පාර්ලිමේන්තුව වෙත පැමිණියා.

අගමැතිවරයාට සුබ පැතීමට සහ මෙම විශේෂ සභා රැස්වීම නැරඹීම සඳහා විශාල සෙනගක් පාර්ලිමේන්තුවට පිවිසීමේ දොරටුව අසළ ප්‍රදේශයේ රැඳී සිටිනවා. මේ අතර ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීන් පිරිසක්ද පාර්ලිමේන්තු පරිශ්‍රයේදී අග්‍රාමාත්‍යවරයාට සුභ පැතුම් එක් කළා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *